صفحه اصلی > پرسش و پاسخ
bullet پاسخ:  علاوه بر بسياري از مزيت هاي اين محصول ؛ از مهمترين مزيت ،نوآوري فرايند  توليدبتن سبك AAC عمل آوري  كيك در فشار بالاست. .طي فرايند اتوكلاو ،sio2  با Cao واكنش مي يابد و سيليكات كلسيم تشكيل مي دهد . سيليكات كلسيم انواع مختلفي دارد كه از ميان آنها توبرموريت ها(Tobermorite) از همه مهمتر و داراي بيش ترين نقش در استحكام محصول دارد.
bullet پاسخ: بتن سبك به چهار گروه عمده تقسيم مي گردد:
1-بتن دانه سبك:كه سبكي وزن آنها به دليل استفاده از مصالح دانه سبك مانند پرليت و ساير پوكه هاي معدني مي باشد.
2-بتن اسفنجي يا بدون ريز دانه:  اين بتن بدون ريز دانه بتني است كه ساختار آن تقريباً مانند بتن معمولي است؛ با اين تفاوت كه مصالح ريز دانه (يعني ماسه)از آن حذف و همين موضوع باعث بافت متخلخل و سبك آن شده است.
3-بتن سبك كفي يا فوم بتن: محصولي است نسبتاً جديد كه از تركيب سيمان، ماسه بادي، آب و فوم( ماده شيميائي توليد كننده كف) تشكيل مي گردد. عامل اصلي سبكي، مايع پروتئينه اي است كه با مخلوط سيمان و ماسه ، آب، حباب هوا توليد مي كند.
4- بتن سبك متخلخل اتوكلاو شده(AAC) : اين نوع بتن كه بتن گازي نيز نام دارد از مواد اوليه مصالح بر پايه سيليس ،سيمان،آهك،آب و مواد ايجاد كننده حباب و تخلخل كه عمدتاً پودر آلومينيوم است تشكيل مي گردد.پرسشگر:
پرسش:*
ایمیل :*
موبایل :
کد امنیتی:*
captcha