Close
توجه

با تشکر از بازدید شما وب سایت در حال بروز رسانی است.

  تدوین و چاپ دستورالعمل طراحی و اجرای دیوارهای ساخته شدهاز بلوک های هوادار اتوکلاو شدهAAC تحت عنوان ضابطه 823با همکاری انجمن صنفی تولید کنندگان بتن سبک اتوکلاو شده و مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی   ادامه مطلب       بازدید اعضای هیات مدیره انجمن صنفی تولید کنندگان بتن سبک اتوکلاو شده از شرکت بتن گازی ژیوار( غرب کشور): در این بازدید اعضای هیات مدیره در جریان چگونگی پیشرفت کار در این مجموع قرار گرفتند. این مجموعه که به همت جناب آقای دکتر عطری در سنندج راه اندازی گردیده هم اکنون باظرفیت روزانه 300 متر مکعب کار خود را آغاز نموده . این مجموعه با بومی سازی این صنعت  گام موثری در جهت پیشبرد امور خود برداشته است.

اخبار و اطلاعیه ها

طراحی سایت و بهینه سازی سایت از پارسیان مهر