Close
توجه

با تشکر از بازدید شما وب سایت در حال بروز رسانی است.

  تدوین و چاپ دستورالعمل طراحی و اجرای دیوارهای ساخته شدهاز بلوک های هوادار اتوکلاو شدهAAC تحت عنوان ضابطه 823با همکاری انجمن صنفی تولید کنندگان بتن سبک اتوکلاو شده و مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی   ادامه مطلب      سمینار  تخصصی طراحی لرزه ای و اجرای اجزای غیر سازه ای معماری پیوست ششم آئین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله استاندارد 2800 (ویرایش چهارم) درتاریخ98/09/19در محل انجمن بتن سبک اتوکلاو شده تشکیل گردید. در این سمینار که با مدرسی آقای مهندس صومی عضو هیات مدیره انجمن و مدرس دانشگاه اجرا گردید، ضمن بررسی اجراب انواع دیوارها و نماها به پرسش های حاضرین پاسخ داده شد.

اخبار و اطلاعیه ها

طراحی سایت و بهینه سازی سایت از پارسیان مهر