جلسه نظام مهندسی کشور

در مورخ سه شنبه مورخ97/05/23 جلسه ای با حضور اعضای انجمن بتن سبک اتوکلاو شده و کمسیون عمران شورای مرکزی نظام مهندسی کل کشور برگزار گردید. در این نشست مشترک اعضای انجمن به ارائه مطالبی پیرامون بلوک هایAAC پرداختند و ضمن ارائه دستورالعمل جدید تدوین شده در خصوص اجرای این محصول به سوالهای اعضای کمسیون پاسخ دادند. مقرر گردید همکاری های فی مابین در خصوص موارد تحقیقاتی و آموزشی ادامه داشته باشد.
۱۳۹۷/۰۵/۲۴
iranaac.ir
نام شرکت: