نشست تولید کنندگان بتن سبک اتوکلاو شده در تهران

 در نشست مشترک و صمیمی تولید کنندگان AAC  که از شهرهای مختلف کشور حضور داشتندضمن بررسی موضوعات جاری و مرتبط با این صنعت و بررسی بازار با ارائه نظرات مختلف و در نهایت توافقات انجام شده تصمصمات مهمی را جهت سال 97 اتخاذ نمودند.
۱۳۹۷/۰۲/۱۷
iranaac.ir
نام شرکت: