صفحه اصلی
سال: ماه: روز:

تولید کنندگانAAC تولید کنندگانAAC
نشست تولید کنندگان بتن سبک اتوکلاو شده در کشور(تیرماه99)
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
جلسه نظام مهندسی کشور جلسه نظام مهندسی کشور
نشست اعضای انجمن با کمسیون عمران نظام مهندسی کشور
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۲۴
برگزاری سمینار برگزاری سمینار
برگزاری سمینار تخصصی ، طراحی لرزه ای و اجرای اجرای غیر سازه ای معماری
تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
نشست تولید کنندگان بتن سبک اتوکلاو شده در تهران نشست تولید کنندگان بتن سبک اتوکلاو شده در تهران
تولید کنندگان AAC در مورخ 17 اردیبهشت ماه طی نشست مشترک و صمیمی ضمن پرداختن به موضوعات جاری و همچنین بررسی بازار، تصمیمات مهمی را اتخاذ کردند
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۱۷