صفحه اصلی
سال: ماه: روز:

جلسه نظام مهندسی کشور جلسه نظام مهندسی کشور
نشست اعضای انجمن با کمسیون عمران نظام مهندسی کشور
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۲۴
نشست تولید کنندگان بتن سبک اتوکلاو شده در تهران نشست تولید کنندگان بتن سبک اتوکلاو شده در تهران
تولید کنندگان AAC در مورخ 17 اردیبهشت ماه طی نشست مشترک و صمیمی ضمن پرداختن به موضوعات جاری و همچنین بررسی بازار، تصمیمات مهمی را اتخاذ کردند
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۱۷