صفحه اصلی
سال: ماه: روز:

تولید کنندگانAAC تولید کنندگانAAC
نشست تولید کنندگان بتن سبک اتوکلاو شده در کشور(تیرماه99)
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
نشست تولید کنندگان بتن سبک اتوکلاو شده در تهران نشست تولید کنندگان بتن سبک اتوکلاو شده در تهران
تولید کنندگان AAC در مورخ 17 اردیبهشت ماه طی نشست مشترک و صمیمی ضمن پرداختن به موضوعات جاری و همچنین بررسی بازار، تصمیمات مهمی را اتخاذ کردند
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
برگزاری سمینار برگزاری سمینار
برگزاری سمینار تخصصی ، طراحی لرزه ای و اجرای اجرای غیر سازه ای معماری
تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
برگزاری همایش یک روزه تولید کنندگان بتن سبک اتوکلاو شده در شهر سرعین 1400 برگزاری همایش یک روزه تولید کنندگان بتن سبک اتوکلاو شده در شهر سرعین 1400
گزارش برگزاری همایش یک روزه تولید کنندگان بتن سبک ایران در شهر سرعین – 09/10/1400
تاریخ: ۱۳۷۵/۱۰/۱۳
جلسه نظام مهندسی کشور جلسه نظام مهندسی کشور
نشست اعضای انجمن با کمسیون عمران نظام مهندسی کشور
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۲۴