صفحه اصلی > رويدادها > نمایشگاه
 حضور تولید کنندگان عضو انجمن بتن سبک اتوکلاو شده در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان