صفحه اصلی > درباره انجمن > اعضاء هيات مديره
محسن اسماعیلی
رئيس هيأت مديره
محمود عزیزیان شریف آباد
نايب رئيس هيات مديره
رضا محرابي هشجین
خزانه دار
غلامعباس همتیان
عضو هيات مديره
علیرضا عابدی
عضو هيات مديره
هادی اسکندری
عضو علي البدل هيات مديره
صمد صومی
بازرس اصلي 
فرهاد تفریشی
بازرس علي البدل  
عبدالرحيم محمدي  دبير انجمن